Regulamin strony

  1. Właścicielem i dysponentem strony internetowej http://www.pompycieplaczest.pl jest Instal-Energia Damian Dobosz 42-224 Częstochowa ul. Herberta 1/6.
  2. Na Stronie mogą znajdować się miedzy innymi informacje dotyczące różnych rozwiązań technicznych, metod realizacji określonego zagadnienia czy sposobów na wykonanie określonej czynności uznawanej powszechnie za czynność profesjonalną. Mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane, jako instrukcje czy procedury. W żadnym razie nie wolno wykorzystywać ich w działaniach uznawanych powszechnie za profesjonalne. Żadnej z informacji zamieszczonych na Stronie nie należy rozumieć jako sugestii czy polecenia służbowego i nie może być wykorzystywana jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
  3. Użytkownikowi Strony, zabrania się rozpowszechniania materiałów:
  • Zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji prywatnych;
  • Zawierających treści naruszających lub mogących naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
  • Zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagującej nienawiść;
  • Naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, prawa autorskie;
  • Zawierających treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu;
  • Zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, „konie trojańskie”, dane zawierające „pluskwy”, bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
  • Zawierających treści erotyczne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również naruszających prawo.

4. Polityka prywatności na stronie : http://www.pompycieplaczest.pl/polityka-prywatnosci/